Anasayfa Genel Bilgi Sponsorlar Konusmacilar Fuar Program Kayit Calistaylar Firmalar Iletisim Mükemmelliği Paylaşmak 12-13 Kasım 2013  22. Kalite Kongresi - İstanbul Kongre Merkezi
Anasayfa
MÜKEMMELLİĞİ PAYLAŞMAK  22. KALİTE KONGRESİ - İSTANBUL KONGRE MERKEZİ 12-13 KASIM 2013
Tüm kuruluşların ana amacı başarılı olmak ve ekonomik değer üretmektir. Ancak günümüzün rekabet ortamında başarı  kolaylıkla elde  edilebilecek bir kazanım olmaktan çok uzaktadır. Azınlıkta kalan bazı kuruluşlar başarılı olurken, bazıları ancak dönemsel başarılar  kazanabilmekte ve hatta birçoğu amaçlarına ulaşamadan gözden kaybolmaktadır. Başarının ve rekabet yeteneği kazanmanın tek yolu tüm paydaşların beklentilerini karşılayacak hatta aşacak sürdürülebilir  yüksek  performans gerçekleştirmekten geçmektedir. Bu da ancak çağdaş ve bütünsel bir yönetim sisteminin uygulanmasıyla  mümkün olabilir.   Organizasyonlar için hayati bir gereklilik olan yönetim sisteminin kurulması ve işletilmesi sürdürülebilir başarılı kazanmanın  yegâne yoludur.   20 yılı aşkın bir süredir Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM) Mükemmellik Modeli ile; tüm kuruluşlarda misyon, vizyon, strateji  ve  politikaların belirlenmesinden dengeli sonuçların elde edilerek izlenmesi ve iyileştirmesine kadar bütünsel bir yönetim  yaklaşımı hakim kılınmaya çalışılmaktadır. Uygulanmaya başlandığı günden bu yana, sektör, yapı, büyüklük veya olgunluk seviyesinden bağımsız olarak dünyadan ve  ülkemizden   birçok kuruluş; kullanımı kolay, pratik bir yönetim sistemine kavuşmuş ve bu anlayış neticesinde sürdürülebilir  başarıya ulaşan azınlık içinde yer alma şansını elde etmişlerdir. Bu günlerde ülkemizin ve bölgenin içinden geçtiği zorlu sınavda; 2023, 2040, 2050 vizyonuna ulaşmak için Mükemmellik  Modeli’nin ne derece önemli bir rehber olduğu bilincine varmak zorunluluktan öte bir gereksinimdir. Bu noktada, KalDer’in ana görevi hiç şüphesiz tüm bireyleri ve kurumlarıyla yüksek ideallere ulaşmış ve daha iyiyi aramaktan  vazgeçmeyen  bir Türkiye’nin inşasında öncü olmaktır. EFQM Mükemmellik Modelini 22 yıldır bir yönetim ve yaşam biçimi  olarak benimsemiş kuruluşların  bu yolculukta edindikleri deneyimleri; büyük şehirlerden ve Anadolu’dan tüm ölçek, yapı ve  sektörden kuruluşlarla paylaşabilmesini  sağlamak, KalDer’in çatı örgüt kimliğinin bir gereğidir. Bu amaçla; 22. Kalite Kongresi’nin ana teması “Mükemmelliği Paylaşmak” olarak belirlenmiştir. Kongrede mükemmellik  yolculuğunda  mesafe kat etmiş yerli ve yabancı kuruluş temsilcileri deneyimlerini, uygulamaları da içine alacak geniş bir  perspektiften katılımcılarımızla  paylaşacaktır. Sizleri, 12-13 Kasım 2013 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleşecek 22. Kalite Kongresi’ne katılmaya ve bu deneyim paylaşım  ortamında yer   almaya davet ediyoruz.